Föreningsinformation

Verksamhetsplan 2020 

 

* Medlemmarna ska alltid informeras om våra arrangemang

* Regelbundet uppdatera våra sociala media

 

Vi ska:

*arrangera en bok- och klädbytardag på Stadsbibliotelet 28 mars

*uppmärksamma biologiska mångfaldens dag 22 maj

*arrangera föreläsningar

*arrangera en prylbytardag (ej böcker och kläder) i höst

* vara aktivt remissorgan i naturskyddsfrågor

*tillsammans med Tanumskretsen skapa en grupp för Natursnokare

*fortsätta sätta fokus på att verka för hållbar skogsvård

*särskilt bevaka strandskyddet

 

Vi vill:

*medverka på Västerhavsveckan

*medverka på Miljövänliga veckan

*genomföra minst en strandstädning

 

Vi strävar efter samarbete med andra organisationer.

 

 

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Strömstad 2019

 Styrelsen har bestått av Sten Brodén (ordförande), Ragnar Johnsen (kassör), Lena Sten, Mette H Johansson, Anna Karlsson, Amanda Tas (ersättare), Lars Georgsson (ersättare) och Margareta Nordström (ersättare). Årsstämman utsåg dessutom Bo Magnusson till hedersordförande i föreningen.

Styrelsen har haft sju protokollförda  och ett arbetsmöte under verksamhetsåret. Närvaron på styrelsemötena har varit ojämn.

Ulla Carlsson har ensam utgjort föreningens valberedning.

Kretsen hade vid slutet av verksamhetsåret 204 medlemmar, varav ca en tredjedel är familjemedlemmar. Det innebär en liten minskning av antalet medlemmar.

 

Utåtriktat arbete

 

Årsstämman antog en verksamhetsplan som i allt väsentligt har genomförts. Flertalet av våra arrangemang har skett i samarbete med andra organisationer.

 

 • Vårdkasebränning i Svinesund mot oljeborrning i Lofoten med omnejd 9 mars
 • Tre Bok- och klädbytardagar (Skagerack, Krokstrand och Rossö)
 • Föreläsning om kläder, människor och miljö med Margareta Nordström på Kulturhuset Skagerack 6 april
 • Föreläsning på Stadsbiblioteket med Sebastian Kirppu
 • I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangerades en insektssafari på Sydkoster
 • Två skogsinventeringskurser arrangerades i östra kommundelen. Sebastian Kirppu var kursledare vid båda tillfällena
 • En mindre skogsinventering genomfördes nära Boråsgården
 • En kurs i kontinuitetsskogsbruk arrangerades på Tånga Gård
 • Willys kvalificerade sig till Bra miljövalsbutik efter vår kontroll
 • Uttalanden, pressmeddelanden och insändare är andra medel som har använts.
 • Deltagande på Kusträddardagen, Strömstad Marknad och föreläsningen ”Ett hållbart liv” av Johanna Ståhl, författare till Naturskyddsföreningens årsbok

 

Konferenser och kurser

 

Lars Georgsson har varit ledamot av styrelsen för Länskretsen.

Ragnar Johnsen deltog på en kretskonferens i Åkulla bokskog 11-13 oktober med skogstema. På rikskonferensen i Kristianstad 10-12 maj deltog Lena Sten och Sten Brodén.

På konferensen om hållbart yrkesfiske i Kosterhavet 23-24 maj deltog Sten Brodén. På den internationella konferensen om dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön och Skagerack i Bremerhaven 7 februari deltog Sten Brodén.

Margareta Nordström deltog på Vattenrådens dag 15 mars.

 

Information till medlemmar och allmänheten

 

Under verksamhetsåret har kontakterna skett genom sociala media och mail. Antalet annonser har minimerats. Vid några tillfällen har information skett med flygblad.