Strömstads Naturskyddsförening

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen; se kontaktsidan.

Vår ambition är att fortsätta att förbättra vårt utåtriktade arbete; läs om våra planer i verksamhetsplan 2023. Kolla fliken föreningsinformation.

Vi har genomfört en valenkät inför valet 2022 där vi har frågat samtliga partier i kommunfullmäktige om deras miljö och klimatpolitik. HÄR kan ni läsa den!

Tillsammans med Tanum har vi en grupp för natursnokare, barn ca 5-12 år
Om alla våra kommande aktiviteter ska du kunna läsa på denna hemsida, se fliken Natursnokare, och på vår Facebook-sida

Vi är en förening som påverkar politiker och näringslivet i vår kommun i syfte att de i sitt agerande ska ta hänsyn till natur, miljö, klimat och i att bibehålla den ekologiska balansen. Våra metoder varierar alltifrån information genom vår egen hemsida, vår facebooksida till att skriva insändare, göra uttalanden, vara remissorgan, dela ut flygblad, genomföra demonstrationer och apellmöten med mera.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva på de områden vi varit starka på senare år. Vi fortsätter arbeta med strandskyddsärenden och för att få skogsägare att införa hyggesfria arbetsmetoder , som kan bidra till biologisk mångfald. Vi fortsätter att noga hålla oss informerade om vad som händer på andra sidan riksgränsen. Det gäller till exempel planerna på att spränga trösklarna till den unika Idefjorden.

Har du intresse för att engagera dig ber vi dig att ta kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar via Kontaktsidan.