Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Strömstads naturskyddsförening är Strömstads lokala krets. Vi är en ideell förening som påverkar politiker och näringslivet i vår kommun i syfte att de i sitt agerande ska ta hänsyn till natur, miljö, klimat och i att bibehålla ett hållbart ekosystem. Våra metoder varierar alltifrån information genom vår egen hemsida, vår facebooksida till att skriva insändare, göra uttalanden, vara remissorgan, dela ut flygblad, genomföra demonstrationer och appellmöten med mera. Vi vill också bidra till en ökad kunskapen om natur, miljö och klimat och det gör vi genom föreläsningar, kurser och studiecirklar.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva på de områden vi varit starka på senare år. Vi fortsätter arbeta med strandskyddsärenden och för att få skogsägare att införa hyggesfria arbetsmetoder som kan bidra till biologisk mångfald. Vi fortsätter att noga hålla oss informerade om vad som händer på andra sidan riksgränsen. Det gäller till exempel planerna på att spränga trösklarna till den unika Idefjorden. Tillsammans med kommunen och andra aktörer fortsätter vi utveckla Bred Samverkan för Biologisk Mångfald i Strömstad.

Har du intresse för att engagera dig ber vi dig att ta kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar via Kontaktsidan.