Strömstads Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Strömstad valde på sin årsstämma en ny styrelse. För att nå styrelsen se kontaktsidan.

Vår ambition är att bli mera utåtriktade och aktiva än på senare år. I nuläget har vi ca 250 medlemmar och vi kommer att genomföra en värvningskampanj för att bli ännu fler.
Vi hoppas att fler medlemmar blir aktiva och att vi ska kunna starta arbetsgrupper och studiecirklar, barn- och ungdomsverksamhet.

I år planerar vi att genomföra tre klädbytardagar under året. I samband med den Biologiska Mångfaldens dag 22 maj genomför vi tre olika aktiviteter. Detta kommer att ske i samarbete med Naturum Kosterhavet liksom några föreläsningar som vi kommer att arrangera i hörsalen på Sydkoster. Om alla våra kommande aktiviteter ska du kunna läsa på denna hemsida och via en facebooksida som vi ska starta.

Vi vill vara en förening som påverkar politiker och näringslivet i vår kommun att ta hänsyn till natur, miljö, klimat och att bibehålla den ekologiska balansen. Våra metoder varierar alltifrån information genom vår egen hemsida, vår facebooksida till att skriva insändare, göra uttalanden, vara remissorgan, dela ut flygblad, genomföra demonstrationer och apellmöten med mera.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva på de områden vi varit starka på senare år. Vi fortsätter arbeta med strandskyddsärenden och för att få skogsägare att införa hyggesfria arbetsmetoder , som kan bidra till biologisk mångfald. Vi fortsätter att noga hålla oss informerade om vad som händer på andra sidan riksgränsen. Det gäller planerna på att lägga muddermassor ifrån Glomma i Borg Hamn och att spränga trösklarna till den unika Idefjorden.

Har du intresse för att engagera dig ber vi dig att ta kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar via Kontaktsidan.