Strömstads Naturskyddsförening

Strömstadskretsen är starkt engagerad i bl.a strandskyddsärenden, skogsfrågor med tonvikt på att få bort kalhyggen till förmån för kalhyggesfria arbetsmetoder och i övrigt alla frågor som rör vår miljö där det är viktigt att våra lokala politiker får ta del av synpunkter från Svenska Naturskyddsföreningen genom skrivelser, artiklar och insändare i olika medier. Vi följer också noga planerna på norsk sida av gränsen att muddra i Glomma. Detta innebär att enorma mängder muddermassor kommer att deponeras i skärgården strax norr om  Kosterhavets nationalpark och stora mängde giftigt slam kommer att lösgöras och följa med strömmarna söderöver till Strömstads skärgård. Likaså följer vi försöken från norsk industri att övertala svenska myndigheter att gå med på att spränga bort bergströsklarna vid Idefjordens mynning. Detta skulle också medföra att giftiga massor skulle spolas rakt ut i nationalparken.

Vi har närmare 250 stödjande medlemmar i Strömstads kommun, men vi söker hela tiden efter att utöka antalet aktiva medlemmar som är villiga att delta i olika aktiviteter. Har du intresse för att engagera dig ber vi dig att ta kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar via Kontaktsidan.