Strömstads Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Strömstad valde på sin årsstämma en ny styrelse. För att nå styrelsen se kontaktsidan.

Vår ambition är att bli mera utåtriktade och aktiva än på senare år. I nuläget har vi ca 225 medlemmar.
Vi hoppas att fler medlemmar blir aktiva och att vi ska kunna starta arbetsgrupper och studiecirklar, barn- och ungdomsverksamhet.

Efter vår årsstämma 14 februari har vi genomfört en rad aktiviteter:

9 mars Vårdkasebränning på Svinesund mot norsk oljeborrning vid Lofoten med omnejd

6 april Bok- & klädbytardag  på kulturhuset Skagerack

6 april Föreläsning av Margareta Nordström om textilindustrins miljöpåverkan. Kulturhuset Skagerack

13 april Bok- & klädbytardag i Krokstrand Folkets Hus

22 april Skogsinventeringskurs vid Ramberget

22 april Föreläsning av Sebastian Kirppu om skogen.Stadsbiblioteket

4 maj Medverkade vi på strandstädning på Syd-Långö

19 maj Insektsafari på Sydkoster i samband med Biologiska mångfaldens dag

25 maj Strömstad Marknad. Naturfalken – test av folks artkunskaper

 

Vi ska medverka på

  • Västerhavsveckan 3-11 aug
  • Miljövänliga veckan 30sep-6 okt

Vår verksamhetsplan i sin helhet kan du se på fliken Föreningsinformation.

Om alla våra kommande aktiviteter ska du kunna läsa på denna hemsida och på vår Facebook-sida

Vi vill vara en förening som påverkar politiker och näringslivet i vår kommun att ta hänsyn till natur, miljö, klimat och att bibehålla den ekologiska balansen. Våra metoder varierar alltifrån information genom vår egen hemsida, vår facebooksida till att skriva insändare, göra uttalanden, vara remissorgan, dela ut flygblad, genomföra demonstrationer och apellmöten med mera.

Vi kommer att fortsätta vara aktiva på de områden vi varit starka på senare år. Vi fortsätter arbeta med strandskyddsärenden och för att få skogsägare att införa hyggesfria arbetsmetoder , som kan bidra till biologisk mångfald. Vi fortsätter att noga hålla oss informerade om vad som händer på andra sidan riksgränsen. Det gäller planerna på att lägga muddermassor ifrån Glomma i Borg Hamn och att spränga trösklarna till den unika Idefjorden.

Har du intresse för att engagera dig ber vi dig att ta kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar via Kontaktsidan.