Kontakt

 

Vår styrelse

Sten Brodén, ordförande, 0706 300 179, sten.broden@tele2.se

Lena Sten,  0526-12987, ledamot, lena.sten62@gmail.com

Ragnar Johnsen, kassör, 0526-42048, ragjohn@online.no

Pontus Berglund, ledamot, ,pontusart@gmail.com

Lars Georgsson, suppleant, 0706 773 686, lk.georgsson@telia.com

Margareta Nordström, suppleant, 0703 913 906, margareta.nordstrom@stromstad.se

 

Mette H Johansson, revisor, 0705 658 865, mette.h.johansson@gmail.com

Kristina Lilliebjelke, revisorssuppleant, kristina_lilliebjelke@hotmail.com

 

Ulla Carlsson, valberedare, 0761-461 819, carlsson_ulla@hotmail.com

 

Natursnokare

Mette H Johansson, 0705 658 865, mette.h.johansson@gmail.com

 

 

uppdaterad 20200318