16 november Skogens dag på Tånga Gård i Lommeland

Lördag 16 nov kan du lära mera om

-möjligheterna att driva skogsbruk utan kalhyggen (Skogsstyrelsen)

-information om bruk av ädellövkog (Skogsstyrelsen)

-skogsröjning med blandskog som mål (Ingvar Arvidsson från Naturskyddsföreningen)

 

På Tånga Gård bedrivs skogsbruk med sikte på en varierad och robust blandskog. Vi kan bland annat se på kanthuggning som alternativ till större kalhuggning och anläggning av stickvägar i förbindelse med gallring.

Arrangemanget startar kl 1000 och beräknas sluta kl 1530ca. Ta med egen mat och dricka. Det finns möjligheter att grilla om så önskas.

OBS! INGEN FÖRANMÄLAN – INGEN DELTAGARAVGIFT OBS!

För mera information: Ring Ragnar Johnsen 0047 9188 2369 eller 0526 42048

Vägbeskrivning: Tag av E& mot Hogdal. Tag av vid Hogdal Kyrka mot Svinesund och Hälle. Kör höger mot Hälle och därefter till vänster mot Lommeland Kyrka och Svartejan. Tag gårdsvägen till höger där asfalten upphör. Vid vägens slut är Tånga Gård ca 250 m från landsvägen.

VÄLKOMNA