22 april Gratis kurs i skogsinventering

Lär dig inventera en skog – nybörjarkurs. Vill du lära dig mer om skogens ekologi och struktur? Hur skogen fungerar som ekosystem? Då är detta kursen för dig. Lär dig att se skillnad på en naturskog och en produktionsskog. Vi tittar på olika rödlistade arter och signalarter som indikerar skogar med höga naturvärden. Terrängen är […]

Läs mer

19 Oktober Yttrande om muddring och sprängning av inseglingsrännan till Borg Hamn

Yttrande med anledning av ansökan från Kystverket att få muddra och spränga i inseglingsrännan till Borg Hamn (2013/2348-2)   De planerade projekten omfattar sammanlagt muddring av 3,3 miljoner kubikmeter löst material och 250 000 kubikmeter sprängmassor. De giftigaste massorna ska deponeras på land men övrigt material ska sänkas i havet. Under perioden 1947-1987 släppte enbart […]

Läs mer

Strandstädning 5 maj

Håll Sverige Rent arrangerar Nordiska kusträddardagen. I Strömstad gäller följande: Samling Norra Hamnen senast kl. 10:00. Därifrån blir det gratis båtfärd till Syd-Långö. Kom i god tid så att du inte missar båten! Vi förväntas vara åter ca. kl. 14:00 Medtag oömma kläder beroende på väder. Arrangören bjuder på fika. Ingen föranmälan Naturskyddsföreningen uppmanar sina […]

Läs mer